Ostatnie fotografie

Imieniny

Dzisiaj jest
czwartek 30 Maja 2024.

Imieniny obchodzą:
Ferdynand, Karol, Feliks, Jan, Gryzelda

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Aktualnie online

-> Gości online: 16

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 185
-> :

Zasady organizacji i uczestnictwa w wycieczkach klubowych

Zasady organizacji i uczestnictwa w wycieczkach klubowych

Koleżanki i Koledzy!

Poniżej przypominamy podstawowe zasady organizacji wycieczek UKTR PTTK "Vagabundus" i uczestnictwa w nich:

1/ Wycieczki organizowane są na zasadzie pracy społecznej. Prowadzący nie pobiera za prowadzenie wycieczki wynagrodzenia.

2/ Każdy z członków i sympatyków Klubu może zgłosić propozycję wycieczki lub wyprawy, którą chciałby poprowadzić. Chodzi przede wszystkim o cotygodniowe wycieczki niedzielne w okolice Warszawy o długości od 30 do 70 km, ale również mile widziane są propozycje wycieczek dwu- i kilkudniowych oraz wypraw wakacyjnych. W okresie zimowym oczekujemy na propozycje wycieczek pieszych i na nartach biegowych.

3/ Propozycje wycieczek powinny zawierać dokładny przebieg trasy, jej długość w kilometrach, rodzaj nawierzchni po której będziemy się poruszać, stopień trudności, program krajoznawczy i rekreacyjny, miejsce zbiórki, informacje o rozkładzie jazdy pociągu lub SKM (w przypadku wycieczek zaczynających się i kończących poza Warszawą) oraz imię i nazwisko prowadzącego i jego adres e-mail, ewentualnie kontakt telefoniczny. Propozycje te zgłaszamy za pośrednictwem niniejszej strony (rubryka "Dodaj newsa" dostępna dla osób zarejestrowanych na stronie) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail vagabundus@vagabundus.na7.pl

4/ Cotygodniowe wycieczki niedzielne są ogólnodostępne. W przypadku trudniejszych wycieczek oraz imprez kilku- i wielodniowych mogą być stawiane dodatkowe wymagania kondycyjne oraz w zakresie sprzętu i ekwipunku, a prowadzący imprezę może zastrzec sobie prawo doboru uczestników.

5/ Uczestnicy ponoszą wszystkie koszty związane z udziałem w wycieczce w szczególności koszty przejazdu środkami transportu publicznego i przewozu roweru, wstępu do muzeów, wyżywienia, napraw roweru itd. Samo uczestnictwo w wycieczce jest bezpłatne. Wiąże się ono jednak ze zgodą na upowszechnianie wizerunku na zdjęciach i filmach zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej w sekcji "Galeria" i na profilu Klubu na portalu społecznościowym Facebook w celach dokumentowania działalności Klubu i propagowania turystyki rowerowej. Osoby, nie życzące sobie upowszechniania swego wizerunku powinny zawczasu zgłosić wyraźne zastrzeżenie kierownikowi wycieczki, osobom robiącym zdjęcia i filmy, ewentualnie Zarządowi Klubu.

6/ Uczestnicy biorą udział w wycieczkach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć za zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Członkostwo w PTTK (patrz sekcja "Składki PTTK") zapewnia automatyczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie posiadania ważnej legitymacji PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami), nie tylko w trakcie imprez PTTK i uprawiania turystyki.

7/ Decydując się na udział w wycieczce, uczestnik powinien ocenić swoją zdolność do pokonania konkretnej trasy, biorąc pod uwagę jej długość, nawierzchnię dróg, ukształtowanie terenu oraz przewidywany stopień trudności, a także stan swojej kondycji fizycznej, zdrowia i doświadczenia w turystyce rowerowej (i turystyce w ogóle) oraz charakterystykę techniczną posiadanego roweru. W razie wątpliwości zalecana jest wcześniejsza konsultacja e-mailowa z prowadzącym wycieczkę. Początkującym turystom rowerowym rekomenduje się na początek uczestnictwo w krótszych i łatwiejszych wycieczkach, a dopiero później - w miarę zdobytego doświadczenia - w wycieczkach dłuższych i trudniejszych.

8/ Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać dokument tożsamości. Rower musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania, określone przez Kodeks Drogowy (w szczególności musi posiadać dwa sprawnie działające hamulce, dzwonek i oświetlenie w przypadku wycieczek kończących się po zmroku) oraz powinien być dostosowany do charakteru i stopnia trudności danej wycieczki. To samo dotyczy odzieży i wyposażenia turystycznego (w tym podstawowych narzędzi rowerowych, zapasowej dętki oraz zabezpieczenia przed deszczem i zimnem). Szczegółowe porady, dotyczące sprzętu i ekwipunku można znaleźć w sekcji "Przygotowanie do wycieczek, sprzęt i ekwipunek".

9/ Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego (łącznie z ograniczeniami w zakresie spożywania napojów alkoholowych), zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i szlakach turystycznych, poleceń prowadzącego dotyczących szyku jazdy, organizacji grupy i programu wycieczki, a także przepisów o ochronie przyrody i zasad kultury turystycznej. Nie wolno wyprzedzać prowadzącego wycieczkę, bez porozumienia z nim, oraz samowolnie odłączać się od grupy.

10/ Nierespektowanie przez uczestnika warunków uczestnictwa, określonych w pkt. 6, 8 i 9, może spowodować wykluczenie z wycieczki w dowolnym momencie jej trwania.

11/ Prowadzący ma prawo do modyfikacji lub skrócenia trasy wycieczki, w zależności od warunków pogodowych, kondycji uczestników i zdarzeń losowych (np. zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, poważne awarie roweru)

Zarzad UKTR PTTK "Vagabundus"
Wygenerowano w sekund: 0.01
10,570,623 unikalne wizyty