Ostatnie fotografie

Imieniny

Dzisiaj jest
¶roda 6 Grudnia 2023.

Imieniny obchodz±:
Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło

Aktualnie online

-> Go¶ci online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Ł±cznie użytkowników: 185
->

20.12.2022

Składki członkowskie PTTK wynosz± w r. 2023 (w skali rocznej): 75 zł (normalna), 51 zł (ulgowa - dotyczy emerytów, rencistów i osób z orzeczon± niepełnosprawno¶ci±, bezrobotnych, osób pobieraj±cych ¶wiadczenia przedemerytalnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych osób małoletnich, opłacaj±cych składkę za co najmniej jedn± osobę małoletni± - składka rodzinna) oraz 36 zł (młodzieżowa - dotyczy opiekunów szkolnych kół PTTK, osób małoletnich do ukończenia 16 roku życia oraz młodzieży szkolnej i akademickiej studiuj±cej do ukończenia 26 roku życia)

Legitymacja ze składkami opłacanymi na dany rok kalendarzowy jest ważna do 31 marca następnego roku. Osoby, które nie były dot±d członkami PTTK powinny dodatkowo opłacić wpisowe w wysoko¶ci 21 zł (stawka normalna), 12 zł (dla osób uprawnionych do składki ulgowej) lub 9 zł (uczniowie). Powinny także przynie¶ć 1 fotografię, potrzebn± do wyrobienia legitymacji. Przy zapisie prosimy o wskazanie UKTR PTTK "Vagabundus", jako klubu macierzystego

Członkostwo w PTTK daje prawo do rożnych rabatów (szczegóły - http://www.pttk.pl/zycie/rabaty/) oraz darmowego ubezpieczenie od następstw nieszczę¶liwych wypadków w trakcie imprez PTTK na terenie Polski i krajów s±siednich (a wiec także wycieczek UKTR), a także od odpowiedzialno¶ci cywilnej osób prowadz±cych imprezy - http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/

Członkostwo w PTTK daje także czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborze władz Klubu oraz umożliwia udział w szkoleniu na organizatora turystyki, przodownika turystyki kolarskiej PTTK i inne uprawnienia turystyczne PTTK.

Zgodnie z decyzj± Zarz±du UKTR PTTK "Vagabundus" osoby z aktualnie opłaconymi składkami członkowskim PTTK będ± mogły korzystać z pierwszeństwa w udziale w wielodniowych wyprawach klubowych, w szczególno¶ci za granicę, szkoleniu specjalistycznym oraz korzystać z innych przywilejów w działalno¶ci Klubu. Składki członkowskie PTTK można opłacać codziennie w dni robocze w godz. 14:00-18:00 w siedzibie Oddziału PTTK "Mazowsze" w Warszawie ul. Senatorska 11 (budynek Zarz±du Głównego PTTK); tel. + 48 22 629-39-47 lub 627-13-38.

Alternatywnie składki można opłacić przelewem bankowym na r-k Oddziału PTTK "Mazowsze" 81 1440 1387 0000 0000 0940 8657, z podaniem imienia i nazwiska osoby wpłacaj±cej oraz klubu (UKTR Vagabundus) oraz tytułu wpłaty: składki członkowskie za 2022 r. (normalne lub ulgowe). Odbiór znaczków do legitymacji członkowskiej jest możliwy w podanych wyżej godzinach pracy biura Oddziału, za okazaniem dowodu wpłaty.
MAPA
Wygenerowano w sekund: 0.03
10,085,587 unikalne wizyty